odwiedzono 261991 razy  
IMZ login

Międzyszkolny Klub Sportowy Karate Kyokushin

tel.: 605 85 75 85
e-mail: biuro@karateakademia.pl

Międzyszkolny Klub Sportowy Karate Kyokushin

tel.: 605 85 75 85
e-mail: biuro@karateakademia.pl
 GDZIE TRENUJEMY - Wymagania egzaminacyjne
STRONA: 12»    
10 Kyu - biały pas (min. 1 miesiąc treningu)
/dzieci/ 10.1 (1 czerwony pagon) lub 10.2 (2 czerwone pagony)
1. Zasady noszenia kyokushin karategi i wiazania obi.
2. Znaczenie słowa kyoku - shin - kai oraz znajomości etykiety dojo i przysięgi dojo.
3. Liczenie po japońsku do 10.
4. Pozycje : fudo - dachi, yoi - dachi, uchi - hachi - ji - dachi, haisoku - dachi, zenkutsu - dachi.
5. Uderzenia : morote - tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken - tsuki (jodan, chudan, gedan)
6. Bloki : seiken - jodan - uke, seiken - gedan - barai, kake - wake - uke.
7. Kopnięcia : hiza - geri, kin - geri, mae - keage.
8. Kumite : poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
9. Z aktywnej pozycji heiko - dachi (yoi - dachi) przejść do zenkutsu dachi i wykonać techniki: morote - tsuki ( jodan, chudan, gedan ), seiken - gedan - barai, kake - wake - uke, hiza - geri, kin - geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).
/dzieci/9.1(1 pagon niebieski i 1 pagon czerwony) 9.2(1 niebieski i 2 czerwone)
1. Historia kyokushin karate.
2. Pozycje: musubi - dachi, sanchin - dachi.
3. Uderzenia : seiken - ago - uchi, seiken - gyaku - tsuki, seiken - oi - tsuki ( jodan, chudan, gedan ), seiken - chudan - mawashi - tsuki, seiken - tate - tsuki ( jodan, chudan, gedan ).
4. Bloki : seiken - chudan - soto - uke.
5. Kopnięcia : mae - geri - chudan (chusoku).
6. Kata : kihon - no - kata sono - ichi.
7. Oddychanie : nogare. więcej...
/dzieci/8.1(1 pagon czewony) lub 8.2 (2 pagony czerwone)
1. Pozycje : kokutsu - dachi, kiba - dachi.
2. Uderzenia i cięcia : uraken - shomen - uchi, seiken - shita - tsuki, jun -tsuki ( jodan, chudan, gedan ), shuto - sakotsu - uchi, shuto - uchi - komi.
3. Bloki : seiken - chudan - uchi - uke.
4. Kopnięcia : mawashi - geri - gedan ( haisoku, chusoku ), yoko - keage ( sokuto ).
5. Kata : taikyoku sono - ichi i sono - ni.
6. Ippon kumite : /2.1/
atakujący wykonuje chudan - tsuki, broniący się soto - uke plus kontra chudan - gyaku - tsuki (w zenkutsu - dachi).
7. Jiyu - ippon - kumite : /2.2/
atakujący wykonuje seiken - chudan - tsuki, broniący się soto - uke plus seiken - shita - tsuki i gedan - mawashi - geri ( w kumite dachi ). więcej...
/dzieci/7.1(1 pagon żółty i 1 pagon czerwony) 7.2(1 żółty i 2 czerwone)
1. Pozycje : neko - ashi - dachi.
2. Uderzenia i cięcia : tettsui - oroshi - ganmen - uchi, tettsui - kome - kami - uchi, tettsui - hizo - uchi, tettsui - yoko - uchi ( jodan, chudan, gedan ), shuto - ganmen - uchi, shuto - hizo uchi.
3. Bloki : seiken - juji - uke ( jodan, gedan ) shuto - mawashi - uke.
4. Kopnięcia : teisoku - mawashi -soto - keage, haisoku - mawashi - uchi - keage, mawashi - geri - chudan ( haisoku, chusoku ), kansetsu - geri.
5. Kata : taikyoku sono - san, pinan sono ichi.
6. Sanbon kumite : atakujący wykonuje trzy kroki w zenkutsu dachi atakując kolejno jodan - tsuki, chudan - tsuki, gedan - tsuki, broniacy cofając się wykonuje trzy kroki z kolejno jodan - uke, soto - uke, gedan - barai plus kontruje chudan- gyaku - tsuki i wykonuje gedan barai.
7. Oddychanie : nogare i ibuki ( san - kai ).  więcej...
/dzieci/6.1(1 pagon czerwony) 6.2 (2 pagony czerwone)
1. Pozycje : tsuru - ashi - dachi.
2. Uderzenia i cięcia : uraken - sayu - uchi, uraken - mawashi -uchi, uraken - hizo - uchi, uraken - ganmen - oroshi - uchi, shuto - jodan - uchi - uchi, ni - hon - nukite ( me - tsuki ), jon - hon -nukite (jodan, chudan ), hiji, jodan i chudan - ate.
3. Bloki : morote - chudan - uchi - uke, seiken - uchi - uke / gedan - barai.
4. Kopnięcia : yoko - geri - chudan, ushiro - geri - chudan.
5. Kata : pinan sono - ni.
6. Renraku : a - atakujący : mae - geri - chudan i chudan - gyaku - tsuki.
b - broniacy się : soto - uke, gedan - barai i chudan - gyaku - tsuki.
7. Ippon kumite : /4.1/
atakujący migi - jodan - tsuki i chudan - gyaku - tsuki, broniący się : hidari - uchi - uke, soto - uke i gedan - barai kontrując gyaku - shuto - sakotsu - uchi ( w zenkutsu - dachi ).  więcej...
/dzieci/5.1(1 zielony pagon i 1 czerwony) 5.2(1 zielony i 2 czewone)
1. Pozycje : moro - ashi - dachi.
2. Uderzenia cięcia : shotei - uchi ( jodan, chudan , gedan ), hiji - age - ate - jodan.
3. Bloki : shotei - uke ( jodan, chudan, gedan ), mae - mawashi - uke.
4. Kopnięcia : ushiro - geri - chudan wykonane trzema metodami :
a - przekrok z obrotem, b - obrót z miejsca, c - poprzez zakrok,
5. >Kata : pinan sono - san.
6. Kombinacje : mae - geri - chudan, yoko - geri - chudan, ushiro - geri - chudan, chudan - gyaku - tsuki
7. Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin - dachi z morote - uke i gyaku - tsuki.
8. Ippon - kumite : /5.1/
atak : migi - mae - geri - chudan, obrona : hidari - shotei - uke - gedan i kontra hidari - mae - geri - chudan i migi - gyaku - tsuki - jodan ( w kumite - dachi ).  więcej...
STRONA: 12»    
tylko dla nowych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli takiej nie masz, czas ją zainstalować...