odwiedzono 269492 razy  
IMZ login

Międzyszkolny Klub Sportowy Karate Kyokushin

tel.: 605 85 75 85
e-mail: biuro@karateakademia.pl

Międzyszkolny Klub Sportowy Karate Kyokushin

tel.: 605 85 75 85
e-mail: biuro@karateakademia.pl
 GDZIE TRENUJEMY - Regulamin i Zapisy
REGULAMIN OBOWIĄZUJE (30.08.2017 - 29.09.2018)
I. Organizator zajęć: posiada licencję Polskiego Związku Karate na prowadzenie szkolenia w zakresie karate.
1. Zajęcia sportowe sekcji (Shin)kyokushin Karate są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu (Shin)kyokushin Karate z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących.
2. Klub prowadzi zajęcia w całym roku szkolnym /od początku września do końca czerwca/ w każdej ze zorganizowanych grup jeżeli ilość uczestników w jednej grupie wynosi minimum 15 osób.

II. Warunki bezpieczeństwa:
1. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo ćwiczących na sali treningowej. Ćwiczący jest przyprowadzany i odbierany z zajęć przez opiekuna w określonych godzinach.
2. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia instruktora, a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu prowadzącemu.
3. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłaszane prowadzącemu zajęcia.

III. Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Wpłata składki członkowskiej.
2. Wypełniony druk zgody rodzica na udział w treningach (na stronie klubu zakładka treningi)

IV. Składki członkowskie
1. Składki członkowskie normalne i ulgowe(karta rodziny) mogą być opłacane tylko przez członków Klubu. Członkostwo Klubu uzyskuje się po opłaceniu corocznie wpisowego ( 30 zł). W ramach opłaty wpisowej uczestnicy uzyskują także licencję Światowej (NPO WKO) , Europejskie (EKO) Organizacji Karate,ubezpieczenie.
2. Członkostwo Klubu wygasa automatycznie po nieopłaceniu składki członkowskiej za trzy kolejne pełne miesiące.
3. Składki członkowskie są opłacane z góry za następny miesiąc (okres) do 15 dnia miesiąca lub w wyjątkowych przypadkach, w innym stałym terminie ustalonym z organizatorem zajęć. Składki członkowskie opłacane po terminie są droższe o 20 zł za każdą osobę za miesiąc.
4. Wpłata składki członkowskiej może nastąpić:
- składka roczna < symbol R> 30 zł płatna na podany rachunek klubowy;
- składka miesięczna< M > na rachunek klubowy (dowód wpłaty dla instruktora):
sekcje Wołomin,Duczki, Czarna na : KKK Wołomin(nr konta 05 1160 2202 0000 0002 0588 0886)
sekcje Słupno, Kobyłka, Zielonka, Marki, Ostrówek na: MKSKK Radzymin(nr konta 35 1160 2202 0000 0002 5038 9863 );

5. W ramach opłacanej składki członkowskiej organizator zajęć zapewnia co najmniej 70 treningów w sezonie, członkowie Klubu poza swoimi zajęciami mogą brać udział we wszystkich zajęciach innych grup klubowych odpowiadających poziomem zaawansowania i wiekiem oraz rywalizować w zawodach sportowych karate różnego szczebla.
LICENCIONOWANI ZAWODNICY PZK PODLEGAJĄ WYTYCZNYM, KTÓRE USTALONE SĄ W KLUBOWYM REGULAMINIE ZAWODNIKA.
6. Wysokość opłat i składek członkowskich obowiązująca od 15.09.2017 do 14.09.2018:
- do 80 zł miesięcznie - składka za 1 osobę.
- 140 zł miesięcznie - składka członkowska rodzinna za 2 osoby z jednej rodziny;
- 30 zł - coroczna składka - licencja:,OZK i EKO );
- 70 zł /10-5 kyu/, 100 zł /4-3 kyu/, 120 zł /2 kyu/, 150 zł /1 kyu/ - składka egzaminacyjna (płatna przed egzaminem na kolejny stopień kyu);
INNE INFORMACJE pod tel.: 605 85 75 85

---

tylko dla nowych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli takiej nie masz, czas ją zainstalować...